fbpx
 

ENERGIA SŁONECZNABIFACIAL – najnowsza technologia w branży PV

Solar Energy a clean technology to reduce CO2 emissions. The best place for Solar Energy is Atacama Desert at Chile. Bifacial modules located in hundred of rows in the desert at La Silla Observatory
Solar Energy a clean technology to reduce CO2 emissions. The best place for Solar Energy is Atacama Desert at Chile. Bifacial modules located in hundred of rows in the desert at La Silla Observatory

ENERGIA SŁONECZNABIFACIAL - najnowsza technologia w branży PV

Moduły bifacial są obecnie szeroko dyskutowanym tematem w branży fotowoltaiki (PV).

Technologia bifacial to nowa obiecująca koncepcja w branży PV. W przeciwieństwie do monofacial, technologia bifacial może pochłaniać światło z obu stron modułu, co może zmniejszyć koszt energii uzyskanej z fotowoltaiki. Ta redukcja kosztów jest spowodowana dodatkową energią uzyskaną z dodatkowego odbitego promieniowania docierającego do tylnej strony modułów.

Określenie zysku w produkcji energii dla modułów bifacial to coś więcej niż dla modułów jednostronnych, ponieważ oprócz kąta nachylenia i odległości między rzędami modułów, zależy również od wysokości montażu modułu, albedo gruntu oraz zacienienie modułów na ziemi.Moduły BiFacial

________________________________________
Technologia komórek bifacial PV
Dwustronne ogniwa słoneczne umożliwiają pochłanianie światła słonecznego z obu stron. Jednak ilość energii elektrycznej wytwarzanej nie jest po prostu podwojona, ponieważ przód i tył nie mają takiej samej wydajności. Dzieje się tak, ponieważ w tylnym oświetleniu większość nośników ładunku jest generowana z dala od węzła, który znajduje się w górnej części ogniwa, stąd wydajność zbierania jest niższa niż w strona przednia. Stosunek wydajności tylnej strony do wydajności przedniej części
nazywany jest współczynnikiem bifaciality.
________________________________________

Technologia modułu bifacial PV
Na poziomie modułu nie trzeba wprowadzać wielu zmian, aby przekształcić standardowy moduł w moduł dwustronny. Główną zmianą związaną z przejściem na system dwustronnym jest uczynienie tylnej pokrywy przezroczystą w celu ułatwienia absorpcji światła słonecznego z tyłu. Można to zrobić za pomocą szklanej lub przezroczystej podkładki. Ponadto dwustronne moduły słoneczne wymagają innej konstrukcji skrzynki przyłączeniowej.

________________________________________

Zastosowania modułów bifacial PV
Wiele firm zajmujących się modułami, instytutów badawczych i producentów zainteresowanych jest technologią bifacial . Obecnie instalują małe i duże systemy w bardzo różnych warunkach (orientacja, kąt pochylenia, wysokość, bifaciality, albedo…), aby uzyskać więcej danych na temat wydajności i niezawodności.

Pionowe systemy bifacial PV
Chociaż głównym celem zastosowania modułów w technologii bifacial jest dodatkowy uzysk energii, istnieją również zastosowania , które nie byłyby możliwe do wykonania z modułami jednostronnymi. Pionowe, dwustronne systemy PV, zazwyczaj w orientacji wschód-zachód, jest jednym z najczęściej rozważanych zastosowań. Systemy przynoszą szczególne korzyści, takie jak brak przylegającego śniegu w regionach bogatych w śnieg i minimalne zabrudzenie i osadzanie się piasku w miejscach pustynnych. Co więcej, ten typ instalacji pozwala uniknąć maksymalnej mocy w szczycie produkcji w południe („peak-shaving”) i zamiast tego przyczynia się do bardziej spójnej produkcji energii przez cały dzień poprawiając dostosowanie produkcji energii elektrycznej do zapotrzebowania.

W krajach uprzemysłowionych użytkowanie gruntów jest coraz bardziej ograniczone. Ponadto ceny gruntów stale “idą w górę”. Aby sprostać temu wyzwaniu, pionowe systemy bifacial PV mogą pozwolić na zastosowanie modułów bifacial jako zintegrowane, urządzenia „podwójnego zastosowania” w ramach struktur funkcjonalnych, aby uzyskać maksimum przewaga terenu. W tym rozdziale zostaną przedstawione niektóre aplikacje podwójnego zastosowania.
Systemy Agro-PV
Tak zwane „koncepcje agrofotowoltaiczne”, które wykorzystują ten sam obszar do celów rolniczych i fotowoltaicznych. Najbardziej popularne rozwiązania to podwyższona instalacja modułów PV na minimalnej wysokości i odpowiednie odstępy między rzędami, które umożliwiają maszynom rolniczym przejeżdżanie i korzystanie z gruntów pod spodem. Nowe podejście do pionowych dwustronnych elektrowni fotowoltaicznych jako koncepcja Agro-PV nie oznacza prawie żadnego pokrycia w powierzchni ziemi i prawie nie ma wpływu na rozkład napromieniowania i opadów.

https://www.next2sun.de/en/homepage/

Systemy na dachy płaskie

Dwustronne moduły fotowoltaiczne zainstalowane na dachu fabryki Coca-Cola w Szwajcarii.

https://www.hevelsolar.com/en/about/news/hevel-group-exports-bifacial-solar-modules-to-coca-cola-s-swiss-subsidiary/


System konstrukcji pod bezinwazyjny montaż modułów bifacialnych, w pionie na dachach płaskich pokrytych membraną lub papą :

produkt firmy Solar Innova Polska  – karta katalogowa SF-P BI_1.7.pdf


Szklarnie fotowoltaiczne

Fotowoltaika w architekturze gospodarstw rolnych to przyszłość, dzięki której produkcja może stać jest jeszcze wydajniejsza, bardziej ekonomiczna, a przede wszystkim proekologiczna (m. in. redukcja CO2). Szklarnie fotowoltaiczne projektowane są w taki sposób, żeby ciężar instalacji nie stanowił zagrożenia dla konstrukcji całej budowli, nawet przy zalegającym śniegu czy naporze wiatru. Finalny wygląd instalacji i ukształtowania paneli solarnych, uzależniony jest m. in. od wielkości szklarni, specyfiki upraw oraz rodzaju zadaszenia (dach jedno- lub wielospadowy).


System konstrukcji pod montaż modułów bifacialnych , do wykorzystania jako szklarnia fotowoltaiczna, o mocy 50kW oraz powierzcni 348m2 :

produkt firmy Solar Innova Polska  – karta katalogowa Szklarnia fotowoltaiczna 348m2 50kW.pdf


Integracja modułów bifacial PV w architekturze
Istnieje wiele możliwości w architekturze, które można wykorzystać do integracji PV. Poniższe przykłady to :
• Bariery akustyczne przy autostradach
• Zadaszenia
• Balustrady balkonowe

BIPV - Building Integrated PhotovoltaicsSOLAR INNOVA POLSKA

FOTOWOLTAIKA dla firm, dla rolnictwa, do domu i ogrodu, w architekturze .
POLSKA
96-500 Sochaczew
Lubiejew 3D
woj. Mazowieckie

T. +48 570-285-285
kontakt@solarinnova.pl

SPAIN
Paseo de los Molinos, 12-Bajo

03660 – NOVELDA
Alicante
T: +34 965075767
info@solarinnova.net